Homebrew ett måste på mac

Homebrew är ett fantastiskt terminal verktyg för att installera/hantera olika program så som wget, nvm, mariadb, imagick etc. Det är lite som gems för ruby eller moduler för node. Dom beskriver sig själva på detta sätt:

Homebrew installs the stuff you need that Apple didn’t.

Homebrew installerar allt i sin egen mapp och använder symlänkar till /usr/local. Homebrew är otroligt simpelt att använda och hålla koll på alla “paket”, för att installera t.ex. wget är det bara körda kommandot:

 brew install wget 

och för att se alla installerade:

 brew list 

För att se alla kommandon skriv bara

 brew 

Du installerar bara genom att köra skriptet nedan i terminalen:

 ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/Homebrew/homebrew/go/install)" 

Eftersom homebrew är skapat i Ruby kan man själv redigera och skapa egna skript om man vill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *