Nodemon

Om du utvecklar Node.js kan jag rekommendera att installera Nodemon av Remy Sharp. Nodemon lyssnar efter ändringar i filer och startar om Node.js automatiskt om en fil ändras.

Installation:
npm install nodemon -g
Användning:
nodemon app.js

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *