Snabb guide i Node.js, Express, Jade och Stylus

Node.js, Express, Jade & Stylus

Här kommer en liten serie snabb guider i hur du kommer igång enkelt med Node.js och Express. I denna del kommer jag bara gå igenom hur du får upp en fungerande Node server. För att generera HTML så kommer jag använda Jade som är influerat av HAML för ruby vilket är en “template engine”. Stylus används för att generera CSS likt SCSS eller liknande CSS Preprocessors.

Låt oss börja

Börja med att installera Node.js från deras hemsida (version 0.8.15). Då installeras både Node.js och NPM (Node Package Modules) som används för att installera och uppdatera node moduler vilket är nästa steg. Nu kan vi installera express globalt vilket underlättar att skapa nya projekt utan att börja från början.

Öppna terminalen och skriv följande
sudo npm install express -g
Sudo och -g för att installera express globalt.

Gå till din hem mapp i terminalen cd och skriv
express -c stylus hello-node
Ignorera -c stylus om du vill köra vanlig CSS
Skriv cd hello-node för att komma in i själva app mappen
Detta genererar alla filer som behövs och då skapas en package.json
{
"name": "application-name",
"version": "0.0.1",
"private": true,
"scripts": {
"start": "node app"
},
"dependencies": {
"express": "3.0.3",
"jade": "*",
"stylus": "*"
}
}

I package.json ställer du in vilka moduler som node appen är beroende av och i detta fall Express 3.0.3, senaste versionen av Jade och senaste Stylus.

Kör nu npm install för att installera beroendena.
Nu har du allt som behövs för att köra din server, för att starta skriv bara
node app.js
och surfa in på http://localhost:3000/
För att stänga node är det bara cmd+c

Woohoo, that’s it!

Snabb genomgång av filer och mappar

  • app.js – Detta är själva huvudfilen som du säger åt node att köra
  • package.json – Innehåller info om applikationen och dess beroenden
  • public/ – Här ligger javascript/CSS/bilder men när man refererar till filerna i så utesluter man public ex. src=”/images/min-bild.png”
  • routes – Här finns alla routes som hanterar vilka HTML mallar som ska visas mm
  • views – Här är alla HTML (Jade) templates. layout.jade används för omsluta den enskilda sidan tex finner du header & footer  i layout.jade

Alla kommandon i ett:
sudo npm install express -g
express -c stylus hello-node
cd hello-node
npm install
node app.js

Nästa gång kommer jag gå igenom Jade och Stylus mer men om du vill kan du läsa mer på respektive hemsida som är bra dokumenterade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *